Zaloguj się do systemu rejestracji

E-mail:

Hasło:ZAREJESTRUJ SIĘ
REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU
* e-mail:
* powtórz e-mail:
* hasło:
* powtórz hasło:
* imię:
* nazwisko:
* języki obce (poziom):
* zawód / kierunek studiów:
* data urodzenia:
* płeć:
Kobieta Mężczyzna
* ulica / nr lokalu:
* kod pocztowy:
* miejscowość:
* państwo:
* telefon:
doświadczenie w wolontariacie / sporcie:
* obszary działań:
- Team Attaché
- Grupa techniczna
- Transport
- Kierowcy
- Media
- Antydoping
- Fizjoterapia
- Hotele
- Lotniska
- Akredytacja
- Marketing
* potrzeba zakwaterowania podczas Mistrzostw:
Tak Nie

dodatkowe informacje (np. dostępność podczas zawodów: wybrane dni lub przedziały godzinowe; całodniowa dostepność w trakcie trwania zawodów; informacje dot. dodatkowych umiejętności np. znajomość środowiska IT):
* rozmiar koszulki:
1. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję politykę prywatności


Klauzula informacyjna – Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Związek Lekkiej Atletyki, ul. Gdańska 163, 85-613 Bydgoszcz;

  2. Kontakt z Administratorem danych – (ela.fundator@fundator.biz);

  3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji wolontariatu zgodnie z ustawą (Dz. U. 2003 NR 96 poz. 873) oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy;

  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

  8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową podjęcia współpracy przez Administratora;

  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Na podstawie przepisów art. 6 a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., wyrażam zgodę, na przetwarzanie przez Kujawsko-Pomorski Związek Lekkiej Atletyki moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym wolontariusza w celu uczestnictwa w wolontariacie podczas Drużynowych Mistrzostw Europy, które odbęda się w Bydgoszczy w dniach 9-11.08.2019.
v2.1